jueves, 17 de octubre de 2013

Escassetat

L'escassetat implica que no es poden satisfer totes les infinites necessitats humanes perquè no es poden aconseguir suficients recursos donada la seva limitació. Consegüentment, l'escassetat implica que no es poden assolir tots els objectius de la societat a la vegada, de forma que cal establir prioritats.
El concepte d'escassetat porta a la diferenciació entre bé lliure i bé econòmic: els primers són aquells dels quals en tenim la quantitat que volem en el moment desitjat. És a dir, són béns no escassos. La resta de béns, dels qual no disposem de qualsevol quantitat en qualsevol moment, s'anomenen béns econòmics o escassos. De béns lliures n'hi ha pocs exemples: l'aire que necessitem per respirar o per dur a terme la majoria de processos industrials en serien dos casos

No hay comentarios:

Publicar un comentario