jueves, 17 de octubre de 2013

El cost d'oportunitat

En economia, el cost d'oportunitat designa el cost de la inversió dels recursos disponibles, a una oportunitat econòmica, a costa de les inversions alternatives disponibles, o el valor de la millor opció no realitzada.
Si ens referim a la gestió, el cost d'oportunitat d'una inversió, és el cost de la no realització d'una inversió. Es mesura per la rendibilitat esperada dels fons invertits (o de l'assignació de la immobilització a d'altres utilitats, per exemple, el lloguer d'un terreny disponible). Aquest criteri és un dels utilitzats a les eleccions d'inversió. En principi, el rendiment és com a mínim igual al cost d'oportunitat.
A les finances, es refereix a la rendibilitat que obtindria una inversió considerant el risc acceptat. Serveix per fer valoracions, contrastant el risc de les inversions o la immobilitat de l'actiu.
A la macroeconomia, es tenen en compte els factors externs positius i negatius (externalitats), per establir el cost d'oportunitat complet.No hay comentarios:

Publicar un comentario